Cross-machine-C1-lady_B
Cross-machine-C1-lady_A
Cross-machine-C1_B
Cross-machine-C1_A1
Cross-machine-C1-B
Cross-machine-C1_A
Cross-machine-C3-lady-B
Cross-machine-C3-lady-A

CROSS MACHINE


Som jobbsykkel er den rask og effektiv. Som tursykkel i marka er den lett og komfortabel.


Utvekslingen er tilpasset dette særnorske bruksmønsteret. Her kombineres behovene for tunge gir til rask sykling på vei med behovet for lette gir i bratte bakker.


Alle våre hybridmodeller er fullt Shimano utstyrt. Dette sikrer bedre funksjon og holdbarhet samt lavere driftskostnader i hele sykkelens levetid.